Politica de confidențialitate

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://pandaant.daantu.graphics la care ne vom referi in continuare cu denumirea „site-ul”.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al site-ului, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, se vor prelucra datele publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat.

Dacă sunteți vizitator al site-ului, se vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact  sau prin adăugarea de comentarii la articolele sau produsele noastre, în măsura în care ne contactați in acest fel;

În mod indirect, date precum: adresa IP, browserul folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistemul de operare folosit, limba și paginile vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri prin și către site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Daca sunteți client al site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează astfel:

Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și noi, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și noi, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și noi.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin, în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea noastră de a respecta obligațiile legale care ne revin și, deci, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de noi, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Va puteti exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul crearii contului, sau ulterior creării contului, în secțiunea informațiile contului meu.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Dacă sunteți vizitator al site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează astfel:

Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de noi, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți foloși opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntara.

Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Datele dumneavoastră cu caracter personal se vor prelucra atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex. în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situatia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului „ștergere cont” din secțiunea „informațiile contului meu”, vom interpreta această acțiune ca fiind opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriti să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însa pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrarile desfășurate de noi pe baza consimțământului exprimat de catre dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem/vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea site-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de noi prin intermediul site-ului;

– pentru personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzuta de lege.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către noi, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea și completarea de către noi, fără întârzieri, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate/incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică cu anumite condiții: este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizam aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continuăm prelucrarea doar în scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folositî în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situatia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului nostru legitim sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care noi putem demonstra ca avem motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: pandaant@daantu.graphics.

Confidențialitatea minorilor

Nu contactăm cu bună știință și nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințati de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriti să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe email la pandaant@daantu.graphics.

Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica politica de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe e-mail (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj pe site.